Ingredient: 400 g passaty pomidorowej lub 6 pomidorów